Супровід господарської діяльності

Нормальне функциювання будь-якого підприємства просто неможливе без знання законодавства. Особливо це стосується трудового, цивільного, адміністративного, податкового законодавства. Навіть невелика недбалість у дотриманні законів може призвести до великих збитків, а то й припинення діяльності підприємства.

Адвокатська компанія «Верітас» надає юридичні послуги й супровід суб’єктам комерційної діяльності всіх організаційно-правових форм по будь-яких напрямках їх господарської діяльності.

 • Визначення повноважень посадових осіб правоохоронних і контролюючих органів при витребуванні ними документів і інформації або при виконанні ними адміністративних дій у відношенні підприємства.
 • Оскарження рішень посадових осіб органів державної влади про призначення й проведення перевірок підвідомчих структур.
 • Складання проектів листів, заяв, пропозицій, протоколів, претензій, письмових вимог, скарг стосовно комерційної й господарської діяльності.
 • Правова експертиза угод і розробка текстів необхідних документів для зниження ризиків:
 • залучення до карної, адміністративної і майнової відповідальності керівників і співробітників;
 • фінансових санкцій контролюючих органів;
 • фінансових і майнових втрат від несумлінних партнерів (контрагентів).финансовых санкций контролирующих органов;
 • Супровід виконання й припинення господарських зобов’язань.
 • Консультації й підготовка документів для досудового врегулювання господарських спорів.
 • Ведення претензійної роботи.
 • Консультації з питань виникнення (захисту) майнових прав і обов’язків.
 • Захист інтересів у суді в спорах, пов’язаних з:
 • визнанням угоди недійсною,
 • зміною умов або розірванням договорів;
 • невиконанням або неналежним виконанням зобов’язань;
 • визнанням права власності;
 • захистом порушених прав власника;
 • відшкодуванням збитків;
 • витребуванням майна із чужого незаконного володіння;
 • визнанням недійсними (повністю або частково) актів державних і інших органів, не відповідаючих закону і нормативн-правовим актам та порушуючих законні інтереси й права організацій і громадян;
 • з вилученням, конфіскацією товару, що перетинає кордон;
 • оскарженням постанови про порушення митних правил (не доставка товару в зону митного контролю) і застосування санкцій.
 • Правова допомога з метою мінімізації податкових і інших обов’язкових платежів (тобто сплати в розмірі не більш, ніж передбачено діючими правовими нормами України):
 • рекомендації зі складання й подання в державні органі податкових декларацій і інших обов’язкових звітних документів;
 • рекомендації з бухгалтерського обліку;
 • правова експертиза податкових наслідків здійснених і/або планованих угод;
 • складання текстів необхідних документів;
 • перевірки на ризики подвійного оподатковування;
 • досудове оскарження рішень податкової служби;
 • оскарження рішень податкової служби в суді;
 • консультації з будь-яких питань податкового законодавства.
 • Правова допомога в сфері корпоративних прав при:
 • передачі частини в статутному капіталі, придбанні акцій;
 • розробці схем придбання контрольного пакета акцій (поглинання);
 • підготовці й проведенні загальних зборів товариства;
 • створенні органів керування товариством;
 • створенні асоціацій, корпорацій, холдингів, концернів;
 • судовому захисті корпоративних прав.
 • Складання проектів листів, заяв, пропозицій, протоколів, претензій, письмових вимог, скарг із питань, що стосуються комерційної й господарської діяльності.
 • Правова допомога в вирішенні питань, віднесених до компетенції Антимонопольного комітету України.
 • Супровід інвестиційної діяльності.
 • Консультації й супровід отримання ліцензій і дозволів.
 • Підготовка й аналіз трудових і колективних договорів.
 • Юридичний супровід розв’язання трудових спорів.
 • Юридичний супровід скорочення штату працівників.
 • Отримання дозволів на працевлаштування іноземних громадян.
 • Представництво інтересів у державних (комунальних) органах.
 • Надання юридичних консультацій з будь-яких питань із будь-якої галузі права України.

 

Яндекс.Метрика