Третейський суд

При Корпорації «Верітас» зареєстрований Постійно діючий третейський суд. Це недержавний незалежний орган, який утворений відповідно до Закону України « Про третейські суди» для вирішення будь-яких спорів, що виникають із цивільних і господарських правовідносин, крім передбачених Законом випадків.

Регламент третейського суду

Рішення третейского суду є остаточним і оскарженню не підлягає. По юридичній чинності воно не уступає рішенням державних судів і підлягає примусовому виконанню в порядку, установленому Законом України «Про виконавче провадження».

 

До його діяльності притягнуті кращі юристи України, що мають багаторічний досвід роботи практично у всіх галузях права.

Список суддів третейського суду

 

Вирішення спорів у третейському суді в порівнянні з державними судами має ряд переваг:

1) У кілька разів скорочуються строки вирішення спорів за рахунок відсутності процедур апеляційного й касаційного оскарження.

2) Сторони спору самі мають право вибрати суддю, професіоналізму й неупередженості якого вони довіряють. Це забезпечує сторонам неупередженість суддів і справедливість рішень третейського суду.

 

Постійно діючий третейський суд при Корпорації «Верітас» має право розглядати будь-які справи, що виникають із цивільних і господарських правовідносин, за винятком:

 • справ у спорах про визнання недійсними нормативно-правових актів;
 • справ у спорах, що виникають при укладенні, зміні, розірванні та виконанні господарських договорів, пов’язаних із задоволенням державних потреб;
 • справ, пов’язаних з державною таємницею;
 • справ у спорах, що виникають із сімейних правовідносин, крім справ у спорах, що виникають із шлюбних контрактів (договорів);
 • справ про відновлення платоспроможності боржника чи визнання його банкрутом;
 • справ, однією із сторін в яких є орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб’єкт під час здійснення ним владних управлінських функцій на основі законодавства, у тому числі на виконання делегованих повноважень, державна установа чи організація, казенне підприємство;
 • справ у спорах щодо нерухомого майна, включаючи земельні ділянки;
 • справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення;
 • справ у спорах, що виникають з трудових відносин;
 • справ, що виникають з корпоративних відносин у спорах між господарським товариством та його учасником (засновником, акціонером), у тому числі учасником, який вибув, а також між учасниками (засновниками, акціонерами) господарських товариств, пов’язаних із створенням, діяльністю, управлінням та припиненням діяльності цих товариств;
 • інших справ, які відповідно до закону підлягають вирішенню виключно судами загальної юрисдикції або Конституційним Судом України;
 • справ, коли хоча б одна із сторін спору є нерезидентом України;
 • справ, за результатами розгляду яких виконання рішення третейського суду потребуватиме вчинення відповідних дій органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими чи службовими особами та іншими суб’єктами під час здійснення ними владних управлінських функцій на основі законодавства, у тому числі на виконання делегованих повноважень;
 • справ у спорах щодо захисту прав споживачів, у тому числі споживачів послуг банку (кредитної спілки).

 

Третейське застереження

 

Для розгляду спору в третейському суді сторонам договору або виниклого спору необхідно підписати третейську угоду.

 

Третейська угода може бути як у формі окремої письмової угоди так і у вигляді третейського застереження в договорі або контракті.

 

Наведене нижче третейське застереження є універсальним і застосовується для вирішення спорів, що виникають із договорів.

 

«Спори у зв’язку з укладанням, зміною, припиненням, розірванням, тлумаченням, визнанням недійсним, виконанням, відповідальністю за порушення цього договору, які можуть виникнути між Сторонами, підлягають вирішенню Постійно діючим третейським судом при Корпорації «Верітас», 49044, м. Дніпропетровськ, вул. К.Цеткин, 6-А, у складі трьох третейські суддів у порядку й за правилами, передбаченим регламентом цього третейського суду.

 

На підставі цієї третейської угоди підлягають вирішнню також будь-які інші спори між Сторонами з питань цивільних і господарських правовідносин між ними, які не засновані на зазначеному в попередньому абзаці цього пункту договорі, але є наслідком визнання цього договору недійсним, або таким, який не був укладений.

 

Ця угода укладена Сторонами на підставі й у відповідності зі статтями 1, 5, 6, 12 Закону України «Про третейські суди» від 11.05.2004 г. №1701-IV, статей 212, 626-628 Цивільного кодексу України».

Яндекс.Метрика